ไก่ป่าก๋อยเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แบบไหนดี

      Comments Off on ไก่ป่าก๋อยเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แบบไหนดี

ทีเด็ดไก่ชนป่าก๋อยสายทุบหลัง ขยันบินตีหนัก ต้องที่เราเท่านั้น

    การสืบทอดพันธุกรรมของไก่ชนระหว่างพ่อกับแม่ไก่นั้น  70% ลูกไก่จะได้รับการถ่ายทอดลักษณะมาจากแม่  และได้รับมาจากพ่อเพียง  30%  เท่านั้น  ดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญในการคัดเลือกแม่ไก่ด้วย  ไก่สายพันธุ์ป่าก๋อยเป็นไก่พื้นเมืองที่มีรูปร่างล่ำเตี้ย  เป็นไก่ที่มีรอยเล็ก  มีชั้นเชิงดี  มีความเร็ว  จะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ  2 – 2.7  กิโลกรัม  การคัดเลือกแม่ไก่สายพันธุ์ป่าก๋อย  ต้องเลือกจากสายที่มีปากจับเก่งปากไว  ลำหนัก  เป็นสายที่มีความเก่งไม่แพ้กับสายของพ่อพันธุ์ 

    การเลือกพ่อพันธุ์ไก่ป่าก๋อยเราก็ต้องดูที่ลีลาชั้นเชิง  เรื่องของการยืนระยะได้ดีเป็นหลัก  และให้ดูที่ลักษณะโครงสร้าง  รูปร่างของไก่พ่อพันธุ์เพื่อที่ผสมออกมาแล้วจะได้รูปร่างของไก่ตามที่ต้องการ  ซึ่งก็มีสูตรบางสูตรที่มีการนำมาใช้ในการพัฒนาไก่สายพันธุ์ป่าก๋อย  คือ  การผสมไก่สายพันธุ์ป่าก๋อยที่เก่งๆนั้นจะต้องให้เหลือป่าก๋อยอยู่ประมาณ 25 – 50 % เท่านั้น 

   โดยที่เหลืออาจจะเป็นไก่ชนสายพันธุ์พม่า  ไก่สายพันธ์ประสมหรือไก่สายพันธุ์ที่ชื่นชอบ  โดยไก่ป่าก๋อยที่มีความพร้อมที่จะนำมาครอบสุ่มนั้น  ควรที่จะมีอายุอยู่ที่ประมาณ  10 – 12  เดือนขึ้นไป  ถ้าได้เกิน 12 เดือนขึ้นไปก็จะยิ่งดี  ส่วนไก่ที่มีอายุน้อยกว่านี้ไม่ขอแนะนำ  สภาพร่างกายภายนอกของไก่ที่เรานำมาครอบสุ่มเลี้ยงต้องมีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  จะต้องไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ  ดวงตาสดใส  กิริยาท่าทางยืน เดิน วิ่ง ต้องสง่าตัวตรง  น้ำขนต้องเป็นมันวาวหรือดูแล้วสภาพร่างกายโดยรวมสมบูรณ์แข็งแรงดี 

    และให้ดูสภาพร่างกายระบบภายด้วย  ส่วนใหญ่ก็มักเป็นเรื่องระบบหายใจ  โดยไก่ป่าก๋อยที่มีความพร้อมความสมบูรณ์ต้องหายใจที่สม่ำเสมอ  ลมหายใจต้องไม่มีกลิ่น  ถ้าไก่มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์หรือมีความพร้อมจะไม่ปรากฏอาการดังกล่าวนี้ออกมา  

    นอกจากนั้นให้ดูที่ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายของเขาด้วย  ว่าอยู่ในสภาพที่ปกติหรือไม่  และความแข็งแรงของกระดูก กล้ามเนื้อ  เส้นเอ็น  ถ้าไก่ที่พร้อมกระดูกต้องแข็ง  ไม่มีส่วนใดที่หักหรือเดาะ  โดยสังเกตได้ขณะที่ไก่ยืนหรือเดินเขาจะสามารถทรงตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติ  และผู้เลี้ยงก็สามารถสังเกตได้ขณะที่เช็ดน้ำ  โดยการจับลูบคลำกระดูกทั่วร่างกายของไก่ 

    เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดหักหรือผิดปกติ  เพราะหากโครงสร้างของกระดูกไม่ดีแล้วระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นก็จะไม่ดีไปด้วย  และไก่ชนต้องมีสภาพจิตใจที่สมบูรณ์  มีความคึกคัก  ไม่เงียบหงอยผิดปกติและที่สำคัญต้องไม่มีอาการป่วยใดๆ