ทำไม่แม่ไก่เริ่มอายุเยอะขึ้นถึงจ่ายลูกได้ไม่เหมือนเดิม

      Comments Off on ทำไม่แม่ไก่เริ่มอายุเยอะขึ้นถึงจ่ายลูกได้ไม่เหมือนเดิม

โยก ถอดตี เชิงชนดีกับไก่ชนพม่า พ่อพันธุ์เก่ง ต้องที่นี่

    หลายๆท่านคงมีเรื่องสงสัยกันว่าทำไมแม่ไก่ของเราจากที่แต่ก่อนนั้นจ่ายลูกได้ดีมาก  แต่พออายุเริ่มเยอะขึ้นกลับจ่ายลูกไม่เหมือนเดิม  จากที่จ่ายลูกมีจิตใจดีกลายเป็นจิตใจไม่ค่อยดี สู้ช้า  มีปัญหาด้านสุขภาพมากมาย  แต่ที่เห็นได้ชัดคือมันไม่เก่งเหมือนเดิม  ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่มีผลต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก

    ถ้ามองกันทางด้านวิทยาศาสตร์การถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้นไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ก็ตามก็จะคล้ายๆกัน  อย่างเช่น คน  ถ้าคุณแม่ที่มีอายุตั้งแต่มีประจำเดือนถึงอายุประมาณ 35 ปีสามารถตั้งท้องมีลูกที่สมบูรณ์  จะไม่ค่อยมีปัญหาความเสี่ยงทางด้านของสมองเช่น ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม  แต่คุณแม่ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไปนั้นก็มีเริ่มมีความเสี่ยงเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น

    และในไก่ชนก็เช่นเดียวกันการถ่ายทอดพันธุกรรมด้านร่างกายนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหา  แต่จะมีปัญหาทางด้านสมองกันมากกว่า  กับที่หลายๆคนสงสัยกันว่าทำไมไก่ของเราคอกแรกถึงประมาณคอกห้านั้นจ่ายลูกได้ดีมาก แต่พออายุสามปีขึ้นไปทำไมเขาจ่ายลูกไม่เหมือนเดิมทั้งที่ผสมพ่อเดียวมาตลอด  ซึ่งบอกได้เลยว่าปัจจัยเหล่านี้มีผลกับความเก่งของลูกไก่อย่างแน่นอน 

    เพราะการถ่ายทอดพันธุกรรมนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ยิ่งแม่พันธุ์ที่มีอายุเยอะก็  ลูกที่ออกมาก็จะยิ่งลดประสิทธิภาพความเก่งลง  หรืออาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคร่างกายจะอ่อนแอเป็นโรคได้ง่าย  หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของประสาทหรือสมองทำให้อาจจะมีความรู้สึกช้า  หรือจิตใจไม่ค่อยสู้เหมือนคอกแรกๆ  สาเหตุเหล่านี้ก็เป็นผลทำให้ลูกไก่ที่เพาะออกมานั้นไม่เหมือนเดิมมีคุณภาพที่แย่ลง  หากมีโรคอะไรเข้ามาก็จะป่วยก่อนตัวอื่น  จิตใจไม่ค่อยสู้หรือสู้ช้า  

    ส่วนใครที่สงสัยว่าแล้วพ่อพันธุ์ล่ะ??  พ่อพันธุ์ที่มีอายุสูงนั้นจะมีผลเสียกับลูกพันธุ์ไหม  ซึ่งคำตอบนั้นก็ต้องตอบว่าคล้ายๆกันคนเช่นเดียวกัน  คนที่อายุเยอะก็ยังสามารถมีลูกได้เหมือนเดิมแต่ก็อาจจะมีผลเสียเช่นกันแต่จะมีผลน้อยกว่าแม่ที่อายุเยอะ  ในไก่ชนนั้นพ่อพันธุ์แก่ก็ยังสามารถนำมาผสมได้อยู่  อาจจะเป็นการผสมกับแม่พันธุ์สาวสายเดียวกันมาแทนก็ได้ 

    ถ้าเรามองว่าพ่อพันธุ์นั้นยังสามารถผสมได้อีกก็สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้  แต่ว่าถ้านำแม่พันธุ์แก่แล้วนำพ่อพันธุ์หนุ่มมาผสมก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้  นี้ก็เป็นคำตอบให้สำหรับท่านใดที่สงสัยเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติจะได้ไม่เสียเวลาในการพัฒนาต่อยอดและจะได้มีไก่ชนที่มีคุณภาพ